Wydawcą portalu SlaskiDziennik.pl jest Lima Reklama z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Przemysłowej 3, 44-203 Rybnik (biuro mieści się w lakierni przemysłowej PP-H-U Lech-Mal).

Portal jest wpisany na listę Czasopism pod poz. Pr 543. w Sądzie Okręgowym w Gliwicach XII Wydział Cywilny w dniu 4 kwietnia 2014 roku.

Osobą odpowiedzialną oraz reprezentującą portal SlaskiDziennik.pl
jest redaktor naczelny mgr inż. Karski Kamil (+48 506 318 950)