Seks, dzieci i finanse – to główne powody kłótni i rozwodów. Kiedy trzeba o nich rozmawiać?

fot. badlong
fot. badlong

Gdy poślubimy ukochaną przez nas osobę powstaje według prawa, co do zasady więź majątkowa i wtedy nie będziemy mogli majątkiem dowolnie dysponować.

Zgoda małżonka jest wymagana do takich czynności jak: zbycie, obciążenie, odpłatne nabycie nieruchomości, prawa rzeczowego jakim jest lokal lub budynek, gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa, darowizny z majątku wspólnego (z wyjątkiem zwyczajowo przyjętych).

Kto odpowiada za długi?

Jeśli małżonek zaciągnął kredyt za zgodą drugiego małżonka, to wierzyciel może zażądać spłaty z majątku wspólnego. Zobowiązanie, które nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może uzyskać spłatę z majątku osobistego, wynagrodzenia o pracę np. jeśli małżonek uszkodził cudzą własność.

W przypadku rozdzielności majątkowej każdy zachowuje swój własny majątek, ale trzeba pamiętać też o tym, że oboje muszą składać się na utrzymanie dzieci i domu oraz wydatków bieżących.

Małżonek może wnieść sprawę o wyrównanie dorobku. Na czym to polega?

Dorobkiem każdego z małżonków jest pomnożenie wartości jego własnego majątku po zawarciu odpowiedniej umowy majątkowej. Jeżeli ta umowa niestanowi inaczej pomijać należy przedmioty nabyte przed jej zawarciem, czyli: prawa autorskie i pokrewne, zapisy przez dziedziczenie, darowizny itp. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę, odszkodowań za uszkodzenia ciała.

Dorobek oblicza się na podstawie majątku z chwilą ustania rozdzielności i cen obowiązujących w danej chwili.

W przypadku śmierci jednego z małżonków – wyrównanie to następujące pomiędzy spadkobiercami i żyjącym małżonkiem.

Ile to kosztuje i jak to uzyskać?

Koszt wniesienia sprawy o rozdzielność majątkową wynosi 200 zł, istnieją dwa sposoby:

1. przez notariusza, ale w tym wypadku musi zaistnieć dobra wola obojga osób,

2. przez sąd, który może ustanowić rozdzielność na kilka lat wstecz niż sam wyrok.

W sądzie każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, nie jest wypisana lista tychże powodów, natomiast pewnikiem jest separacja, czy nałogi uniemożliwiające prawidłowe dysponowanie majątkiem.

Niezależnie od woli małżonków rozdzielność powstanie w przypadku ubezwłasnowolnienia jednej ze stron lub w przypadku ogłoszenia upadłości.

Słowo, którego boją się wszyscy: Intercyza

400 zł kosztuje podpisanie u notariusza intercyzy przed ślubem. Dlaczego warto ją podpisać?

Zalety: 

– samodzielnie decydujemy o własnym majątku

– nie potrzebujemy zgody współmałżonka,

– w przypadku rozwodu unikniemy długotrwałej walki, o to co było naszym majątkiem,

– przydatna w sytuacji, gdy któreś z nas wpadnie w długi i przestanie ich spłacać, tylko wierzyciel musi o tym wiedzieć, by nie „dobrał” się do majątku drugiej osoby!

– reguluje o finansach za życia, ale po śmierci małżonek zostaje spadkobiercą,

Wady:

– brak wspólnego rozliczania podatku dochodowego i korzystania z ulg,

– niemożliwość skorzystania z wspólnego kredytu, każdy musi brać własny,

– osoby prowadzące działalność gospodarczą, będą musiały ją ujawniać w ewidencjach itp,

Jak widać zalety są większe od wad i szczerze polecam zastanowić się nad intercyzą, biorąc pod uwagę ilość rozwodów w Polsce.

Kamil Karski