Zapraszamy na wystawę i wernisaż Karola Babilasa (ur. 1992), studenta Grafiki Warsztatowej na ASP Katowice. Zajmuje się on głównie grafiką, malarstwem, rysunkiem. O swojej twórczości mówi: „Krajobraz jest naszym doświadczeniem a zarazem nieosiągalnym celem, który jest niekończącą się podróżą od źródeł aż po kres. Temat, który podejmuję otwieram z różnych perspektyw: raz – jako mikroświat, ulotne, niepozorne zjawiska zachodzące non stop, lecz często przez nas niedostrzegane, w moim ujęciu związane z przyrodą, dwa – jako perspektywa makro, świat widziany z daleka, przestrzeń, pustka, próg. Skrajność tych przestrzeni i materii jest dla mnie związana ze wspomnieniami i sferą podświadomości, która przejawia się w różnicy między jednym a drugim tworząc przez to niepokojący, pół–realny klimat labiryntu. Najważniejszą sprawą, którą chcę podjąć jest to, jaki wpływ wywiera na nas środowisko, w którym się wychowujemy, dokąd nas prowadzi i jaki odcisk psychologiczny pozostawia”. Wystawa będzie dostępna od 5.09. do 31.10.2017r.