Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Katowic do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”. Konkurs ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z telefonów alarmowych: Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 999, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 985 w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia.

16 stycznia 2017 r. rozpoczną się ferie zimowe na terenie Katowic. W związku z tym ogłaszamy konkurs dla uczniów katowickich szkół podstawowych pt.: „Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo”. W formie plastycznej należy przedstawić sytuację, w której należy zadzwonić pod wybrany numer alarmowy, aby uzyskać pomoc specjalisty. Praca powinna zawierać wybrany numer alarmowy oraz wizerunek maskotki policyjnej Sznupka. Na górze ma zawierać tytuł – dokończenie zdania „Przyjaciel Sznupka…” odpowiadający wybranej sytuacji. Praca konkursowa uczniów klas IV – VI dodatkowo powinna zawierać krótką treść zgłoszenia telefonicznego (co, gdzie się stało, komu i jaka pomoc jest potrzebna) adekwatną do przedstawionej sytuacji.
Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 31.01.2017 r. na adres Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska 26. Ocena prac konkursowych oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych nastąpi w dniu 08 lutego 2017 r. Ogłoszenie wyników na stronach internetowych organizatorów będzie opublikowane do 10 lutego 2017 r. Finał Konkursu odbędzie się 15 lutego 2017r. w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

Organizatorami konkursu jest Komenda Miejska Policji w Katowicach wraz z partnerami tj. Wydziałem Edukacji i Sportu oraz Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice, Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Pałacem Młodzieży w Katowicach.

Szczegóły konkursu znajdziecie w Liście Sznupka oraz Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Życzymy przyjemnej zabawy podczas tworzenia prac konkursowych oraz BEZPIECZNYCH FERII ZIMOWYCH!

źródło: Policja Katowice