Komendant Miejski Policji w Katowicach – mł. insp. Paweł Barski przywitał uczniów klas mundurowych z XV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Uczestniczą oni w nowatorskim projekcie edukacyjnym katowickich policjantów. Projekt „Etos służby policjanta” został zrealizowany we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach oraz Wydziałem Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Projekt „Etos służby policjanta” ma za zadanie wspieranie potencjału wychowawczego szkół ponadgimnazjalnych o profilu mundurowym, poprzez wzmacnianie praktycznych aspektów procesu kształcenia młodzieży w klasach o profilu policyjnym. Zajęcia te pozwolą na lepsze zrozumienie i wyrobienie wrażliwość dla tradycji historycznych, poszanowania dla symboli narodowych i munduru policyjnego, lepszego zrozumienia istoty służby policyjnej oraz kształtowania odpowiedzialności i uczciwości oraz postaw prospołecznych.

– Chcemy pokazać policję z innej strony, ale trzeba zacząć od poznania jej historii i tradycji. Skoro wybraliście profil policyjny szkoły, mam nadzieje że wśród Was są przyszli policjanci – zwrócił się do przybyłych mł. insp. Paweł Barski – Komendant Miejski Policji w Katowicach

Projekt „Etos służby policjanta” został zrealizowany we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach oraz Gabinetem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Celem zajęć jest zapoznanie młodzieży z historią i tradycją Policji, przekazywanie wartości społecznych i moralnych odnajdywanych w etosie służby policyjnej oraz zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu Policji.

Młodzież wysłuchała niezwykle ciekawej opowieści P. Grzegorza Grześkowiaka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 o funkcjonowaniu Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, oraz wymiaru policyjnego zbrodni Katyńskiej. Na zagłębienie się w historię pozwoliły pamiątki oglądane w sali pamięci i omówienie symboliki Grobu Policjanta, Miejsca Pamięci Narodowej znajdującego się na terenie komendy oraz materiał filmowy.

Druga cześć projektu obejmowała zagadnienia dotyczące współczesnej Policja. Koordynator i pomysłodawca projektu podinsp. Małgorzata Biernacka omówiła znaczenie słów roty ślubowania i istotę służby policjantów dla społeczeństwa. W oparciu o Ustawę o Policji wskazała zadania Policji i rodzaje służb. Policjant Doboru Kadr i Szkolenia KWP w Katowicach – podkom. Grzegorz Żyłka przedstawił młodzieżom kryteria i zasady postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Niezwykle atrakcyjnym dla młodzieży punktem zajęć było spotkanie z policjantem Referatu Techniki Kryminalistycznej, który wprowadził ich w arkana kryminalistyki oraz zademonstrował ujawnianie i zabezpieczania śladów linii papilarnych z różnych przedmiotów.

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z przewodnikiem psa służbowego, który opowiedział jak wygląda proces szkolenia psów do służby i jak wygląda codzienna praca przewodnika.

Na podkreślenie zasługuje innowacyjny charakter projektu oraz kompleksowe postrzeganie
i połączenie tematyki historii i tradycji ze współczesnym funkcjonowaniem Policji. Nadrzędnym celem jest w programie kształtowanie uniwersalnych wartości społecznych i moralnych młodego pokolenia oraz uwrażliwienie na potrzeby i oczekiwania społeczne przyszłych kandydatów
do służby w Policji.