Wychowanie młodzieży – część pierwsza

  1. Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją – Ośrodki kuratorskie to nic innego jak taka świetlica środowiskowa dla młodzieży, która została skierowana na zajęcia poprzez postanowienie sądu. Ośrodki prowadzone są przez Sądy Rejonowe i to one finansują w głównej mierze ich działanie i funkcjonowanie, czyli mówiąc krótko „bieda z nędzą”. Zatrudnieni są tam przeważnie kuratorzy zawodowi, którzy za dodatki specjalne (lub za darmo) prowadzą zajęcia wychowawcze z młodzieżą zdemoralizowaną lub trudną starając się trochę naprostować ich życiorysy. W niektórych Ośrodkach Sądy zaszalały i zatrudniły na umowę zlecenie specjalistów, ale to naprawdę gdzieniegdzie. Ogólnie w Polsce istnieje tendencja do zamykania Ośrodków, bo jest to pierwsza likwidowana rzecz, gdy sądowi brakuje pieniędzy. W końcu zawsze oszczędzanie zaczyna się od najbiedniejszych i tych na których najmniej należy.

  2. Orzec zakaz prowadzenia pojazdów – to chyba najbardziej skuteczny środek wychowawczy dla wszelkiej maści młodocianych piratów drogowych. Orzeczenie go przez sąd zamyka drogę nieletniemu do wyrobienia prawa jazdy przed ukończeniem 21 roku życia. Najlepiej działa na przyszłych uczniów szkół zawodowych w kierunkach mechanik samochodowy.

  3. Orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim – szczerze mówiąc nie znam żadnej zawodowej rodziny zastępczej która pod swe skrzydełka przyjmowałaby zdemoralizowanych nieletnich, ale umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym jest chyba najlepiej skutecznym środkiem wychowawczym, jeżeli nieletni trafi tam szybko w następstwie kary, a nie czeka miesiącami aż litościwie zostanie przyznane mu miejsce. Ogólnie nielaci boją się tam wylądować i bardzo dobrze, jedyny środek wychowawczy którym można porządnie nastraszyć.

  4. Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym – środek przeznaczony głównie dla poważnych młodocianych przestępców, rzadko orzekany i tylko za czyny karalne.

Od ponad trzydziestu lat nie zmieniono głównego katalogu środków wychowawczych. W dobie zmieniających się w ekspresowym tempie ustaw, te trwają na swoim stanowisku, podobnie jak rozporządzania związane z Ośrodkami Kuratorskimi. Najgorsze jest to, ze w najbliższym czasie nikt nie planuje zmienić lub poszerzyć przedstawionego katalogu, zajmując się w międzyczasie nic nie znaczącymi kosmetycznymi zmianami.

Piotr Matysiak