W programie:

– wernisaż wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego w Żorach pt. „To my”.

– wernisaż wystawy fotografii Janusza Wojcieszaka pt. „W buku nadzieja”.

Wstęp wolny!

Wystawy czynne do 03.10.2017 r.

„To my”licealiści zaprezentują swoje realizacje malarskie i rysunek. W wystawie biorą udział: nauczyciel – Małgorzata Pedowicz oraz uczniowie: Alicja Walczyk, Julia Zarzycka, Sandra Majecka, Wiktoria Piecha, Damian Nowak, Walid Zanndouche. Na wystawie prezentowane są prace, które zostały wykonane w roku szkolnym 2016/2017 pod okiem nauczyciela i dyrektora szkoły Krystyny Ostrowskiej. Wystawa po raz pierwszy,  poszerzona wtedy o rzeźbę, ceramikę, fotografię i projekty graficzne, była prezentowana na przełomie kwietnia i maja br. w Muzeum Miejskim w Żorach. Liceum Plastyczne w Żorach jest czteroletnią szkołą artystyczną przygotowującą do zawodu „plastyk”. Umożliwia też swoim absolwentom kontynuowanie edukacji na wszystkich kierunkach artystycznych związanych ze sztukami pięknymi i na kierunkach architektonicznych. Przedmioty artystyczne w szkole to: historia sztuki, ceramika artystyczna, rzeźba, podstawy projektowania, rysunek i malarstwo oraz podstawy fotografii i filmu. Liceum posiada pracownię fotografii artystycznej, rzeźby oraz malarstwa. Szkoła bierze udział w plenerach, wystawach i warsztatach artystycznych. W 2016 r. w ramach międzynarodowego programu współpracy szkół ERASMUS + projekt „Żywe obrazy” zrealizowała wystawę fotograficzną „Faces of Europe”.

Podopieczni Małgorzaty Pedowicz w Pracowni Rysunku i Malarstwa rozwijają swoją wrażliwość w spostrzeganiu otaczającej ich przestrzeni, uczą się zapisu kompozycji i przekładu informacji na język plastyczny. Wszelkiego rodzaju działania warsztatowe, interpretacje, kreowanie, ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, mają na celu wyposażenie ucznia w wiedzę plastyczną, wspomagać w wypracowaniu własnego języka artystycznego, indywidualnych środków ekspresji. Podstawowe techniki kształcone w Pracowni Rysunku i Malarstwa: ołówek, sepia, sangwina, tusz, suchy pastel, farby wodne, farby olejne. Wystawa „To my” to przegląd prac wykonanych podczas zajęć.

„W buku nadzieja” wystawa fotografii Janusza Wojcieszaka, to kwintesencja projektu realizowanego w latach 2010-2015, fotoreportaż, który w ujmujący sposób prezentuje buczynę w rezerwatach przyrody województwa śląskiego. Autorowi bardziej niż o faktograficzne przedstawienie wyglądu różnych odmian buczyny chodzi o zaprezentowanie jej niezwykłości, która fascynuje go zarówno w deszczu, w śnieżnej zawiei, we mgle, o świcie, jak również w świetle zachodzącego słońca.

zdjęcie ze stycznia 2011, mgła pochodzi z sublimacji śniegu

Buki mają wielkie oczy. Smukłe, o gładkiej, srebrzystej korze kuszą, by na nie spojrzeć. Wiosną urzekają jasnozielonym sklepieniem listowia. Jesienią ich karbowane liście złocą się dostojnie, a gdy zima maluje na szybach geometryczne kształty, również ich pnie, oblepione śniegiem, przybierają zadziwiająco malownicze formy.

Buki intrygują także z innych powodów. Sadzone na terenach zdegradowanych, mogą dziś przywrócić równowagę i wyeliminować monokulturę w lasach. Buczyna występowała niegdyś licznie w lasach mieszanych, dziś obecna jest jedynie w niektórych rezerwatach (w województwie śląskim w 24). Drzewostany bukowe zajmują niewiele ponad 1% obszaru kraju, co jest wynikiem zamieniania żyznych leśnych gleb na grunty rolne, a także wycinania lasów bukowych i uprawiania na ich miejscu drzewostanów sosny. „W buku nadzieja” głoszą więc Lasy Państwowe na informacyjnych tablicach.

W województwie śląskim występują różnorodne typy i odmiany buczyny: kwaśna buczyna niżowa, kwaśna buczyna górska , żyzna buczyna karpacka, żyzna buczyna sudecka oraz buczyna storczykowa. Być może wielu nie dostrzeże między nimi różnic, ale baczny obserwator rozpozna rozmaitość run, podłoży, feerię barw i kształtów roślin specyficznych dla danego środowiska. Ekspozycja W buku nadzieja pozwala – poprzez zdjęcia, opisy i diaporamę – poznać to bogactwo i odmienność poszczególnych rezerwatów.

Janusz Wojcieszak – fotografuje od 1965 roku. W latach 70. ubiegłego wieku pracował jako fotoreporter dla prasy studenckiej i technicznej. Fotograf pejzażu, przyrody i architektury. Realizuje projekty fotografii krajobrazowej kontemplując światło oferowane przez naturę, ćwicząc zdolność do nieprzerwanej, uważnej obserwacji. Uczestnik i współorganizator przyrodniczych plenerów fotograficznych. Autor kilku wystaw indywidualnych. Uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych. Prace w kolekcjach prywatnych w USA i w Polsce. Laureat wielu konkursów fotograficznych w kraju i za granicą. Uczestniczy w programie Digigraphie firmy Epson wykonując osobiście certyfikowane wydruki cyfrowe o trwałości archiwalnej. Artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Tytuł AFIAP  – Artist FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique – Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuki Fotograficznej). Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Śląski. Autor diaporamy „Buczyna” https://www.youtube.com/watch?v=kNqtuzUcC8I, która została nagrodzona III miejscem na X Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Wizje Natury 2014” oraz II miejscem w konkursie pokazów cyfrowych „Sztuka Natury” 2014. Strona: www.janusz-wojcieszak.pl.