Od przeszło dwudziestu lat zadaniem Przeglądu jest pielęgnowanie tradycji śpiewaczych regionu śląskiego i prezentacja śląskich pieśni ludowych. Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do udziału w eliminacjach rejonowych „Śląskiego Śpiewania”.

Przegląd eliminacyjny w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbędzie się
27 kwietnia 2017 roku, rozpoczęcie o godz. 10:00

Koncert Galowych „Śląskiego Śpiewania” odbędzie się 9 czerwca 2017 roku w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.
Szczegółowy regulamin konkursu, harmonogram oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.zespolslask.pl.

Termin zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 r.
Zgłoszenia należy wysłać na adres:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk’” im. Stanisława Hadyny,
ul. Zamkowa 3, 42 – 286 Koszęcin

Wszelkich informacji udziela Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej,
tel. +48 34 310 64 03,e-mail: centrum.edukacji@zespolslask.pl