Utrwalenie w fotografii piękna podróżowania i poznawania świata,
prezentowanie różnorodnych osiągnięć twórczych w szeroko
rozumianej tematyce podróży, popularyzacja fotografii podróżniczej,
gromadzenie najciekawszych fotografii o tematyce podróżniczej – to
główne cele, które przyświecają Gminnemu Ośrodkowi Kultury w
Suszcu www.kulturasuszec.eu – organizatorowi kolejnej edycji
Konkursu Fotografii Podróżniczej i Turystycznej „Moje podróże
małe i duże”.

KONKURS MA CHARAKTER OTWARTY, MOGĄ WZIĄĆ W NIM UDZIAŁ WSZYSCY FOTOGRAFUJĄCY, KTÓRZY UKOŃCZYLI 16 LAT. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

KAŻDY UCZESTNIK MOŻE ZGŁOSIĆ MAKSYMALNIE TRZY FOTOGRAFIE. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że
stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie
zaznaczone w karcie zgłoszenia.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW. W I etapie uczestnicy
przesyłają fotografie na konkurs w formie elektronicznej. Dopiero w II
etapie zakwalifikowane do wystawy i ostatecznej oceny fotografie
uczestnicy przesyłają w formie papierowej.

Kartę zgłoszenia należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać
ją na adres:

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SUSZCU, 43-267 SUSZEC UL. OGRODOWA 22.

Powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów
nagrodami pieniężnymi:

I NAGRODA – O WARTOŚCI 1000 ZŁ, II NAGRODA – O WARTOŚCI 700 ZŁ, III
NAGRODA – O WARTOŚCI 500 ZŁ.

TERMINY KONKURSU:

TERMIN PRZESYŁANIA PRAC – DO 10 WRZEŚNIA 2017 R.

Termin ogłoszenia wyników I etapu – dp 25 września 2017 r.

Termin nadsyłania zdjęć dla uczestników II etapu – do 15
października 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników II etapu – do 30 października 2017 r.

Termin wystawy w GOK w Suszcu – 4 listopada 2017 r.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia konkursu do pobrania ze
strony:

WWW.KULTURASUSZEC.PL/NEWSY/KONKURS-FOTOGRAFICZNY-PL.HTML