W piątek 31 marca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach miała miejsce uroczystość podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Krzysztof Justyński powołał młodszego inspektora Pawła Barskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. Jednocześnie na stanowisko Pierwszego Zastępcy został powołany nadkomisarz Tomasz Kępa, a nadkomisarz Arkadiusz Konowalski na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Wprowadzenie odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Rozkazy o powołaniu na stanowiska odczytała Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł.insp. Katarzyna Żurowska. Rozkazy wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Krzysztof Justyński wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą inspektorem Romanem Rabsztynem. Szef śląskiego garnizonu życzył nowemu kierownictwu katowickiej komendy wielu sukcesów zawodowych.

Mł.insp. Paweł Barski – służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Referacie Prewencji Komisariatu IV Policji w Dąbrowie Górniczej. Służbę w tym komisariacie pełnił z sukcesami przez kolejne siedem lat. W listopadzie 1998 roku został specjalistą w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej, a rok później Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komisariatu II Policji. W 2005 roku objął stanowisko Naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, gdzie pełnił służbę prze ponad dwa lata. W listopadzie 2007 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu I Policji w Sosnowcu. Następnie w kolejnym etapie swojej kariery zawodowej – w 2011 roku został Komendantem tej jednostki. Od czerwca 2015 roku pełnił obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach i zgodnie z podziałem kompetencji  nadzorował pracę służb pionu kryminalnego. W ubiegłym roku w grudniu zostały mu powierzone obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

Nadkom. Tomasz Kępa – służbę w Policji rozpoczął w sierpniu 1992 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach. Przez kolejne lata pracował w pionie prewencji oraz logistyki. W styczniu 2007 został Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a od czerwca 2014 roku Naczelnikiem tego wydziału. Następnie od marca do sierpnia 2016 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu. W listopadzie 2016 roku zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, a w grudniu Pierwszego Zastępcy KMP w Katowicach. Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pracę służb pionu prewencji, ruchu drogowego i sztabu policji.

Nadkomisarz Arkadiusz Konowalski– służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku. Praktycznie od  początku swojej  kariery związany był z pionem kryminalnym  i Katowicami. Był referentem Sekcji Kryminalnej na Komisariacie III, specjalistą w Wydziale do walki z Przestępczością Gospodarczą, Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej na Komisariacie II i Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego na Komisariacie II. Od 2011 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu IV oraz Zastępcy Komendanta Komisariatu II. Przez ostatnie 2 lata kierował Komisariatem Policji VI w Katowicach. 1 lutego br. zostały mu powierzone obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pracę służb pionu kryminalnego.