Wczoraj w siedzibie CINiBA przy ul. Bankowej 11a odbyło się seminarium pt.: „Handel ludźmi- współczesne zagrożenia”. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. W holu głównym CINiBA można było obejrzeć wystawę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą handlu ludźmi.

Handel ludźmi w XXI wieku- czy to możliwe? Jak nie stać się ofiarą handlarzy żywym towarem? Odpowiedzi na te pytania można było uzyskać podczas seminarium pt.: „Handel ludźmi- współczesne zagrożenia”. Odpowiadali na nie policyjni specjaliści z zakresu profilaktyki, praw człowieka oraz przedstawiciele instytucji pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom handlu ludźmi. Przedstawicielami świata nauki przekazali wiedzę na temat psychologicznych i prawnych aspektów przestępstwa handlu żywym towarem.
Seminarium stanowi podsumowanie realizacji działań w zakresie zapobiegania zjawisku handlu ludźmi w ramach policyjnego programu profilaktycznego „Moc!Na Ty”.
W holu głównym CINiBA można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez MSWiA dotyczącej handlu ludźmi.

Jeśli planujesz wyjazd poza granice kraju, pamiętaj:

Zabierz ze sobą kopie dokumentów ( schowaj je)
Sprawdź czy telefon ma włączony roaming
Zapisz i schowaj numer do polskiego konsulatu
Nie trzymaj wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu
Wyrób kartę EKUZ
Rozważ zakup polisy ubezpieczeniowej ( NNW i leczenie)
Ustal z bliskimi częstotliwość kontaktów i hasło, którego użyjesz w razie kłopotów ( np.: pytanie o nieistniejąca osobę)
Zastanów się,czy ufasz osobie, która zaproponowała ci wyjazd